Ways & Means Committee for 2016 - 2018 ( Speaker Corcoran )

Leadership for Ways & Means Committee for 2016 - 2018 ( Speaker Corcoran )

Chair
 Boyd, Jim [R]
Boyd, Jim [R]
11/22/2016 - 7/25/2017
Chair
 Renner, Paul [R]
Renner, Paul [R]
7/25/2017 - 11/6/2018
Vice Chair
 Burton, Colleen [R]
Burton, Colleen [R]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 11/6/2018
Democratic Ranking Member
 Abruzzo, Joseph [D]
Abruzzo, Joseph [D]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 11/6/2018

Representatives

 Altman, Thad [R]
Altman, Thad [R]
8/17/2017 - 11/6/2018
 Antone, Bruce Hadley [D]
Antone, Bruce Hadley [D]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 11/6/2018
 Ausley, Loranne [D]
Ausley, Loranne [D]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 11/6/2018
 Beshears, Halsey [R]
Beshears, Halsey [R]
12/12/2016 - 6/30/2017
 Caldwell, Matt [R]
Caldwell, Matt [R]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 11/6/2018
 Cortes, Robert "Bob" [R]
Cortes, Robert "Bob" [R]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 11/6/2018
 Donalds, Byron [R]
Donalds, Byron [R]
8/17/2017 - 11/6/2018
 Fant, Jay [R]
Fant, Jay [R]
12/12/2016 - 6/30/2017
 Geller, Joseph [D]
Geller, Joseph [D]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 11/6/2018
 Grant, Michael [R]
Grant, Michael [R]
8/17/2017 - 11/6/2018
 Hahnfeldt, Don [R]
Hahnfeldt, Don [R]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 12/24/2017
 Jacquet, Al [D]
Jacquet, Al [D]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 11/6/2018
 Jenne, Evan [D]
Jenne, Evan [D]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 11/6/2018
 La Rosa, Mike [R]
La Rosa, Mike [R]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 11/6/2018
 Leek, Thomas J. "Tom" [R]
Leek, Thomas J. "Tom" [R]
8/17/2017 - 11/6/2018
 McClain, Stan [R]
McClain, Stan [R]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 11/6/2018
 McClure, Lawrence [R]
McClure, Lawrence [R]
1/5/2018 - 11/6/2018
 Mercado, Amy [D]
Mercado, Amy [D]
8/17/2017 - 11/6/2018
 Miller, Mike [R]
Miller, Mike [R]
12/12/2016 - 6/30/2017
8/17/2017 - 11/6/2018
 Peters, Kathleen M. [R]
Peters, Kathleen M. [R]
12/12/2016 - 6/30/2017
 Stevenson, Cyndi [R]
Stevenson, Cyndi [R]
12/12/2016 - 6/30/2017
 Trumbull, Jay [R]
Trumbull, Jay [R]
8/17/2017 - 11/6/2018
 White, Frank [R]
White, Frank [R]
8/17/2017 - 11/6/2018